Biobibliografie

•  Daniel LĂCĂTUȘ. Născut pe 04 ianuarie 1988, în orașul Călan, județul Hunedoara. Jurnalist și scriitor, membru în Uniunea Scriitorilor din România. Absolvent al studiilor primare, gimnaziale şi liceale în orașul natal, licențiat în jurnalism la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Redactor-fondator, în 2018, al revistei de cultură și istorie Apel la memorie. Inițiator al proiectelor editoriale: Să ne cunoaștem istoria – Călan, care are ca obiectiv promovarea patrimoniului cultural, istoric, etnografic, natural şi turistic al zonei; Fețele durerii. Apel la memorie, proiect care are ca obiectiv studierea și rememorarea prigoanei regimurilor totalitare împotriva românilor din toate categoriile sociale, cauzele și efectele oprimării constituite de instituțiile represive; N.K.V.D. în Republica Moldova, Securitatea în România.

Colaborări

Eminescu, luceafărul românilor de pretutindeni, serie nouă, nr. 8 (29 – 30), anul VI, decembrie 2006 (debut). Alte colaborări: Jurnalul Literar, Poezia, Tomis, Litere, Oglinda literară, Argeş, Cetatea Culturală, Convorbiri Literare, Luceafărul, Familia, Nord Literar, Pro Saeculum, Boema, Singur, Ecouri, Noua Provincia Corvina, Climate, Literaria, Plumb, Cuib Literar, Caiete Silvane, Ateneu, LitArt, Revista Nouă, Fereastra, Euphorion, Vox Libri, Cenaclul de la Păltiniş, Apostrof, Actualitatea Literară, Negru pe alb, Semne-Emia, Vatra Veche, Spații culturale, Sintagme literare, Algoritm Literar, Discobolul, Limba română, Renașterea, Revista 22, Revista română etc. Publicații străine: Isla Negra Agora, Hambre (Spania), Lectorum, La Otra, El Errante (Mexic), La Urraka (Columbia), Revista LiterArte Digital, Diario de los Poetas, Mapuche (Argentina).

Volume literare

 • La templul poeziei, Editura Lumen, Iași, 2008
 • La dictadura del silencio (în limba spaniolă), Editura Mayon, Bucureşti, 2009
 • În piaţa agroalimentară, prefață de Elena M. Cîmpan și Melania Cuc, Editura Atu, Sibiu, 2009
 • Preţ de o clipă, prefață de Petre A. Flueraşu și Mihnea Voicu Şimăndan, Editura Atu, Sibiu, 2010
 • Cel care a transportat pustiul, comentariu critic de Ioan Radu Văcărescu (coperta a IV-a), Editura Cenaclul de la Păltiniş, Sibiu, 2013
 • Poezia creștină în prima jumătate a secolului al XX-lea. Orașul Călan, prefață de Paul Aretzu și Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Editura Stef, 2016
 • Femeia aceea/That woman, ediție bilingvă, română – engleză, în traducerea lui Mădălina Bănucu, comentariu critic de Felix Nicolau, (coperta a IV-a), Editura Stef, 2016
 • Femeia aceea/Esa mujer, ediție bilingvă, română – spaniolă, în traducerea autorului şi a lui Roxana Oroșanu, prefață de Beatriz Valerio, Editura eLiteratura, 2018.

Cărți publicate în proiectul Să ne cunoaştem Istoria – Călan

 • Să ne cunoaştem istoria – Călan, Editura Noul Scrib, Arad, 2010
 • Seminţe literare, antologie literară a scriitorilor din orașul Călan. (coordonator), comentariu critic de Dan Mircea Cipariu (coperta a IV-a), Editura Pim, Iaşi, 2011
 • Folclor Poetic din zona oraşului Călan, prefață de prof. univ. dr. Ștefan Lucian Mureșanu, Editura StudIS, Iaşi, 2011
 • 30 de Personalităţi ale oraşului Călan, comentariu critic de Ioan Scorobete și Ștefan Nemecsek (coperta a IV-a), Editura Vertical, Alba-Iulia, 2012
 • Călanul în imagini. Volumul I. Clădiri și monumente istorice, Editura StusIS, Iași, 2015
 • Arcade peste timp, prefață de Nicolae Stanciu, Editura Stef, Iași, 2017
 • Biobibliografie. Ioan Gelu Crişan, Editura Stef, Iași, 2017
 • Cioburi de suflet, antologie de versuri semnate de autori din Călan (coordonator), Editura Stef, Iași, 2018
 • Orașul Călan la Marea Unire, prefață de prof. univ. dr. acad Ioan Bolovan, Editura StudIS, 2019.

Alte lucrări publicate

 • Presa din Hunedoara. Contribuții privind jurnalismul de investigație, prefață de lect. univ. dr. Gabriel Hasmațuchi, postfață de lect. univ. dr. Viorel Nistor, Editura Stef, 2016
 • Fețele durerii. Apel la memorie. Volumul I, Personalități decedate în închisorile comuniste, prefață de prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru. Cuvânt de întâmpinare, coperta a IV-a, de acad. Dan Berindei și prof. univ. dr. Marian Cojoc, Editura StudIS, 2018.

Referințe literare

 • Gheorghe Andrei Neagu, Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul VII, nr. 83, noiembrie 2008.
 • Petre Flueraşu, Daniel Lăcătus, construindu-şi templul în Agora Literară, nr 2, 2008; Cetatea Culturală, Seria a III a, anul IX, nr 8 (80) august 2008, p. 61-62; Poezia, anul IV. nr 2 (44) 2008), p. 234-236.
 • Gabriela Toma, Repere, în Biblioteca Bucureștilor, anul XI, nr. 7, iulie 2008, p. 38.
 • George Bădărău, Daniel Lăcătuş, Preţ de o clipă, în Fereastra, nr. 53-54 / Iunie – Iulie 2010), p. 22.
 • George Bădărău, Daniel Lăcătuş, În piaţa agroalimentară, în Plumb, anul V, (nr. 36), martie 2010. p. 5.
 • Miron Țic, „Preț de o clip”, în Constelații diamantine, anul I, nr. 3, noiembrie 2010, p. 25.
 • George Bădărău, O mie de cocori (antologie de poeme haiku), în Dacia Literară, nr. 2 (89) anul XXI, martie 2010, p. 89.
 • Gheorghe A. Neagu, Rubrica Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul IX, nr. 104, august 2010.
 • Menuţ Maximinian, Zeificarea realităţii prin gravitaţia sufletului în Răsunetul, joi, 21 ianuarie 2010.
 • Menuţ Maximinian, Întâlnire la un ceai cu iz de haiku în Răsunetul, miercuri, 07 iulie 2010.
 • Al. Florin Ţene, Daniel Lăcătuș: La templul poeziei, în Oglinda Literară, anul IX, nr. 104, august 2010, p. 51.
 • Eugen Evu, Medalion Hunedorean, în Noua Provincia Corvina anul XV, nr. 57, 58 şi 59 (trim. II, III şi IV, 2011, pp. 142, 143.
 • Marius Chelaru, Preţ de o clipă, în Poezia, anul XVI Nr. 1 (55) 2011).
 • Silviu Guga, Călanul (ca și cum ar fi fost) literar, în Algoritm literar, anul III, nr. 5, 2012, p. 3.
 • Gheorghe Andrei Neagu, Rubrica Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul XIII nr. 142, noiembrie 2013.
 • Miron Ţic, Cel care a transportat pustiul, în Cetatea Culturală, seria a IV- a, an XIV, nr. 15 (113), decembrie 2013.
 • Emanuela Ilie, Raftul cărților de poezie, în Poezia, anul XIX, nr. 4, decembrie 2013, p. 197.
 • Ladislau Daradici, Iubirile lui Daniel Lăcătuș, în Noua Provincia Corvina, anul XVII, nr. 65 iunie 2013, pp. 84, 85.
 • Lucian Gruia, Daniel Lăcătuş, Dictatorul liric, în Literatorul, anul XXIII, nr. 182-183, august – septembrie 2014.
 • Vox Libri, nr. 3 (32), 2014; Ioan Vasiu, Poetul Daniel Lăcătuş „Cel care a transportat pustiul”, în Palia Expres, 29 mai 2014, p. 5.
 • Ioan Radu Văcărescu, Cel care a transportat pustiul, în Feed Back, anul X, nr. 9-10/2013, p. 198.
 • Ioan Radu Văcărescu, Transportarea pustiului, în Euphorion,  anul XXV. nr 3-4, 2014, p. 22.
 • Ladislau Daradici, Despre o metafizică aparte a durerii, în Algoritm Literar, nr. 2 (12) 2015, pp. 33, 34.
 • Remus V. Giorgioni, Rubrica Lăsaţi cărţile să vină la mine! În Actualitatea Literară, nr. 57, martie 2016, p. 15.
 • Paul Aretzu, O recuperare binevenită, în Poezia (Iaşi), anul XXII, nr. 1, 2017. pp. 218-220.
 • Theodor Damian, Daniel Lăcătuş şi vocația recuperării istoriei, în LitArt, anul VII, nr. 10 (91), octombrie 2017, p. 6; Expres cultural, anul I, nr. 10, octombrie 2017, p. 6.
 • Felix Nicolau, Raftul cu cărți, în Spații culturale, nr. 55, decembrie 2017, p. 62.
 • Al. Cistelecan, Oastea Domnului și poezia la Călan, în Mesagerul Sfântului Anton, anul XXIV, nr 145, noiembrie-decembrie 2017, p. 28.
 • Remus V. Giorgioni, Lăsați cărțile să vină la mine, în Actualitatea literară, anul VIII, nr. 77, noiembrie-decembrie 2017, p. 23.
 • Sînziana Maria Stoie, Note de lectură, în Astra, literatură, arte și idei, serie nouă, anul VII (LI), nr. 3-4 (351-352), 2017, p. 46, 47.
 • Constantin Necula, Poezia creștină a Călanului în prima jumătate a secolului XX, în Caiete Silvane, nr. 157, februarie 2018, p. 13.
 • Ladislau Daradici, Daniel Lăcătuș sau portretul poetului exemplar, în Ardealul literar, anul XXII, nr. 3-4 (78, 79), 2018, pp. 64, 65.
 • Silviu Guga, Cabinet de lectură – O meritorie culegere poetică, în Rapsodia, anul XV, nr. 174, februarie 2019, p. 3.
 • Silviu Guga, Poeții Călanului, în Algoritm Literar, anul X, nr 1 (26), 2019, p. 47.
 • Adrian Dinu Rachieru, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 238, 239.
 • Cornel Ungureanu, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239.
 • Aureliu Goci, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239.
 • Emanuela Ilie, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239, 240.

Alte referințe

 • Ștefan Nemecsekz, 30 de Personalităţi ale oraşului Călan, în Orient Latin, anul XIX, nr. 2, 2012, p. 45.
 • Ioan Scorobete, 30 de Personalităţi ale oraşului Călan, în Orient Latin, anul XIX, nr. 2, 2012, p. 45.
 • Ada Beraru, Daniel Lăcătuș promovează istoria oraşului Călan, în Replica Hunedoara, 1 august 2013.
 • Nicolae Stanciu, Pixul negru. Despre orgoliul cultural local…, în Ziarul Hunedoreanului, 03 martie 2014.
 • Constantin Stancu, O istorie a jurnalismului din județul Hunedoara, în Contraatac, anul XVII, nr. 37, noiembrie 2016, pp. 99, 100; Boema, anul IX, nr. 3 (97), martie 2017, pp. 30, 31.
 • Lect. Univ. Dr. Gabriel Hasmațuchi, Presa hunedoreană şi provocările istoriei, în Saeculum, anul XV (XVII), nr. 2 (42), 2016, serie nouă, pp. 266 – 269.
 • Prof. drd. Dragoș Curelea, prof. Daniela Curelea, Primul volum apărut din proiectul Fețele durerii. Apel la memorie Personalități decedate în închisorile comuniste. Dicționar, de Daniel Lăcătuș, în Acta Carpatica 4 – Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2017, pp. 580-583.
 • Prof. univ. dr. Marian Cojoc, Din cuvânt de întâmpinare la Dicționarul „Fețele durerii. Apel la memorie”, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 134.
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, Prefață la Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie-Martie 2018, p. 270.
 • acad. Dan Berindei, Cuvânt de întâmpinare la Dicționarul Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 300.
 • Lect. univ. dr. Viorel Nistor, Presa din Hunedoara. Contribuții privind jurnalismul de investigație, în Constelații diamantine, anul IX, nr. 3 (91), martie 2018, pp. 31, 32.
 • Prof. dr. Dragoș Curelea, prof. Daniela Curelea, Recenzie la primul volum apărut din proiectul Fețele durerii, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 142.
 • Daniel Hrenciuc, Dragoș Curelea, Recenzie: Fețele Durerii. Apel la memorie, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 143.
 • Ioan Gligor Stopita, Silviu Guga, Recenzie: Fețele durerii. Apel la memorie, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 144.
 • acad. Nicolae Edroiu, Valori cultural-istorice Hunedorene, în Apel la memorie, anul I, nr. 1, pp. 34, 35.
 • Octavian Roske, Fragmente de istorie: o încercare de reconstituire, în Arhivele totalitarismului, anul XXVI, nr. 100-101 (3-4), 2018, pp. 274, 275.
 • Prof. univ. dr. acad. Ioan Bolovan, Daniel Lăcătuș – Orașul Călan la Marea Unire, Editura StudIS, Iași, 2019, în Studii de Știință și Cultură, volumul XV, nr. 1 (56), martie 2019, pp. 209, 210; Idem, în Revista Română, anul XXV, nr. 4 (90) 2019.
 • Prof. dr. Dragoș Lucian Curelea, prof. Daniela Curelea, Recenzie la cartea «Călanul și Marea Unire», a autorului Daniel Lăcătuș, în Lohanul, anul IX, nr. 1 (47), aprilie 2019, p. 127.

În volume

 • Eugen Evu, A treia carte a întâlnirilor, Editura Astra, 2009, p. 100
 • Valentina Becart, Antologie de poezie si comentarii, Editura Paneurope, 2009, p. 246
 • Menuț Maximinian, Poemul cu litere, Editura Karuna, 2011, p. 162
 • Melania Cuc, Alb pe NEGRU, cronici de (ne)critică literară, Editura Nico, 2011, p. 21
 • Menuț Maximinian, Vremea Sintagmelor, Editura Karuna, 2012, p. 106
 • Silviu Guga, Guvernat de memorii, Editura Cenaclul de la Păltiniș, Sibiu, 2013, pp. 124, 125
 • Ladislau Daradici, Rezervor. Despre frumusețea imaginației poetice, Editura eLiteratura, București, 2017, pp. 117-124
 • Gabriel Hasmațuchi, Alternative culturale, Editura Techno Media, Sibiu, 2018, pp. 157-162.

Bibliografie

 • Literatura română. Dicționarul autorilor români contemporani, coordonator Alina Kristinka, Editura Arial, Ploiești, 2013, p. 156
 • Județul Hunedoara: monografie, volumul V, Personalități Hunedorene, coordonatori: Ioan Sebastian Bara, Ioachim Lazăr, Paulina Popa, Marcela Balazs, Denisa Toma, Editura Emia, Deva, 2015, p. 470
 • Un dicționar al scriitorilor români contemporani, volumul I, coordonator Ioan Holban, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, pp. 339-348
 • Istoria Literaturii Române Contemporane 2018. O viziune în actualitatea literară românească, coordonator: Gabriela Verban, Editura Verbaniana, 2018, pp. 64-71
 • Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni, (în propria lor viziune), coordonatori: acad. Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău, Tipografia Centrală, Chișinău, 2019, pp. 575, 576.