Referințe

Referințe literare

 • Gheorghe Andrei Neagu, Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul VII, nr. 83, noiembrie 2008
 • Petre Flueraşu, Daniel Lăcătus, construindu-şi templul în Agora Literară, nr 2, 2008
 • Cetatea Culturală, Seria a III a, anul IX, nr 8 (80) august 2008, p. 61-62
 • Poezia, anul IV. nr 2 (44) 2008), p. 234-236
 • Gabriela Toma, Repere, în Biblioteca Bucureștilor, anul XI, nr. 7, iulie 2008, p. 38
 • George Bădărău, Daniel Lăcătuş, Preţ de o clipă, în Fereastra, nr. 53-54 / Iunie – Iulie 2010), p. 22
 • George Bădărău, Daniel Lăcătuş, În piaţa agroalimentară, în Plumb, anul V, (nr. 36), martie 2010. p. 5
 • Miron Țic, „Preț de o clip”, în Constelații diamantine, anul I, nr. 3, noiembrie 2010, p. 25
 • George Bădărău, O mie de cocori (antologie de poeme haiku), în Dacia Literară, nr. 2 (89) anul XXI, martie 2010, p. 89
 • Gheorghe A. Neagu, Rubrica Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul IX, nr. 104, august 2010
 • Menuţ Maximinian, Zeificarea realităţii prin gravitaţia sufletului în Răsunetul, joi, 21 ianuarie 2010
 • Menuţ Maximinian, Întâlnire la un ceai cu iz de haiku în Răsunetul, miercuri, 07 iulie 2010
 • Al. Florin Ţene, Daniel Lăcătuș: La templul poeziei, în Oglinda Literară, anul IX, nr. 104, august 2010, p. 51
 • Eugen Evu, Medalion Hunedorean, în Noua Provincia Corvina anul XV, nr. 57, 58 şi 59 (trim. II, III şi IV, 2011, pp. 142, 143
 • Marius Chelaru, Preţ de o clipă, în Poezia, anul XVI Nr. 1 (55) 2011)
 • Silviu Guga, Călanul (ca și cum ar fi fost) literar, în Algoritm literar, anul III, nr. 5, 2012, p. 3
 • Gheorghe Andrei Neagu, Rubrica Bibliopolis, în Oglinda Literară, anul XIII nr. 142, noiembrie 2013
 • Miron Ţic, Cel care a transportat pustiul, în Cetatea Culturală, seria a IV- a, an XIV, nr. 15 (113), decembrie 2013
 • Emanuela Ilie, Raftul cărților de poezie, în Poezia, anul XIX, nr. 4, decembrie 2013, p. 197
 • Ladislau Daradici, Iubirile lui Daniel Lăcătuș, în Noua Provincia Corvina, anul XVII, nr. 65 iunie 2013, pp. 84, 85
 • Lucian Gruia, Daniel Lăcătuş, Dictatorul liric, în Literatorul, anul XXIII, nr. 182-183, august – septembrie 2014; Vox Libri, nr. 3 (32), 2014
 • Ioan Vasiu, Poetul Daniel Lăcătuş „Cel care a transportat pustiul”, în Palia Expres, 29 mai 2014, p. 5
 • Ioan Radu Văcărescu, Cel care a transportat pustiul, în Feed Back, anul X, nr. 9-10/2013, p. 198
 • Ioan Radu Văcărescu, Transportarea pustiului, în Euphorion,  anul XXV. nr 3-4, 2014, p. 22
 • Ladislau Daradici, Despre o metafizică aparte a durerii, în Algoritm Literar, nr. 2 (12) 2015, pp. 33, 34
 • Remus V. Giorgioni, Rubrica Lăsaţi cărţile să vină la mine! În Actualitatea Literară, nr. 57, martie 2016, p. 15
 • Paul Aretzu, O recuperare binevenită, în Poezia (Iaşi), anul XXII, nr. 1, 2017. pp. 218-220
 • Theodor Damian, Daniel Lăcătuş şi vocația recuperării istoriei, în LitArt, anul VII, nr. 10 (91), octombrie 2017, p. 6; Expres cultural, anul I, nr. 10, octombrie 2017, p. 6
 • Felix Nicolau, Raftul cu cărți, în Spații culturale, nr. 55, decembrie 2017, p. 62
 • Al. Cistelecan, Oastea Domnului și poezia la Călan, în Mesagerul Sfântului Anton, anul XXIV, nr 145, noiembrie-decembrie 2017, p. 28
 • Remus V. Giorgioni, Lăsați cărțile să vină la mine, în Actualitatea literară, anul VIII, nr. 77, noiembrie-decembrie 2017, p. 23
 • Sînziana Maria Stoie, Note de lectură, în Astra, literatură, arte și idei, serie nouă, anul VII (LI), nr. 3-4 (351-352), 2017, p. 46, 47
 • Constantin Necula, Poezia creștină a Călanului în prima jumătate a secolului XX, în Caiete Silvane, nr. 157, februarie 2018, p. 13
 • Ladislau Daradici, Daniel Lăcătuș sau portretul poetului exemplar, în Ardealul literar, anul XXII, nr. 3-4 (78, 79), 2018, pp. 64, 65
 • Silviu Guga, Cabinet de lectură – O meritorie culegere poetică, în Rapsodia, anul XV, nr. 174, februarie 2019, p. 3
 • Silviu Guga, Poeții Călanului, în Algoritm Literar, anul X, nr 1 (26), 2019, p. 47
 • Adrian Dinu Rachieru, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 238, 239
 • Cornel Ungureanu, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239
 • Aureliu Goci, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239
 • Emanuela Ilie, Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018, în Rotonda Valahă, anul V, nr 1 (16), ianuarie-martie 2020, pp. 239, 240.

Alte referințe

 • Ștefan Nemecsekz, 30 de Personalităţi ale oraşului Călan, în Orient Latin, anul XIX, nr. 2, 2012, p. 45
 • Ioan Scorobete, 30 de Personalităţi ale oraşului Călan, în Orient Latin, anul XIX, nr. 2, 2012, p. 45
 • Ada Beraru, Daniel Lăcătuș promovează istoria oraşului Călan, în Replica Hunedoara, 1 august 2013
 • Nicolae Stanciu, Pixul negru. Despre orgoliul cultural local…, în Ziarul Hunedoreanului, 03 martie 2014
 • Constantin Stancu, O istorie a jurnalismului din județul Hunedoara, în Contraatac, anul XVII, nr. 37, noiembrie 2016, pp. 99, 100; Boema, anul IX, nr. 3 (97), martie 2017, pp. 30, 31
 • Lect. Univ. Dr. Gabriel Hasmațuchi, Presa hunedoreană şi provocările istoriei, în Saeculum, anul XV (XVII), nr. 2 (42), 2016, serie nouă, pp. 266 – 269
 • Prof. drd. Dragoș Curelea, prof. Daniela Curelea, Primul volum apărut din proiectul Fețele durerii. Apel la memorie Personalități decedate în închisorile comuniste. Dicționar, de Daniel Lăcătuș, în Acta Carpatica 4 – Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2017, pp. 580-583
 • Prof. univ. dr. Marian Cojoc, Din cuvânt de întâmpinare la Dicționarul „Fețele durerii. Apel la memorie”, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 134
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, Prefață la Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie-Martie 2018, p. 270
 • Acad. Dan Berindei, Cuvânt de întâmpinare la Dicționarul Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 300
 • Lect. univ. dr. Viorel Nistor, Presa din Hunedoara. Contribuții privind jurnalismul de investigație, în Constelații diamantine, anul IX, nr. 3 (91), martie 2018, pp. 31, 32
 • Prof. dr. Dragoș Curelea, prof. Daniela Curelea, Recenzie la primul volum apărut din proiectul Fețele durerii, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 142
 • Daniel Hrenciuc, Dragoș Curelea, Recenzie: Fețele Durerii. Apel la memorie, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 143
 • Ioan Gligor Stopita, Silviu Guga, Recenzie: Fețele durerii. Apel la memorie, în Lohanul, anul XII, nr 2 (45), iulie 2018, p. 144
 • Acad. Nicolae Edroiu, Valori cultural-istorice Hunedorene, în Apel la memorie, anul I, nr. 1, pp. 34, 35
 • Octavian Roske, Fragmente de istorie: o încercare de reconstituire, în Arhivele totalitarismului, anul XXVI, nr. 100-101 (3-4), 2018, pp. 274, 275
 • Prof. univ. dr. acad. Ioan Bolovan, Daniel Lăcătuș – Orașul Călan la Marea Unire, Editura StudIS, Iași, 2019, în Studii de Știință și Cultură, volumul XV, nr. 1 (56), martie 2019, pp. 209, 210; Idem, în Revista Română, anul XXV, nr. 4 (90) 2019;
 • Prof. dr. Dragoș Lucian Curelea, prof. Daniela Curelea, Recenzie la cartea «Călanul și Marea Unire», a autorului Daniel Lăcătuș, în Lohanul, anul IX, nr. 1 (47), aprilie 2019, p. 127.

În volume

 • Eugen Evu, A treia carte a întâlnirilor, Editura Astra, 2009, p. 100
 • Valentina Becart, Antologie de poezie si comentarii, Editura Paneurope, 2009, p. 246
 • Menuț Maximinian, Poemul cu litere, Editura Karuna, 2011, p. 162
 • Melania Cuc, Alb pe NEGRU, cronici de (ne)critică literară, Editura Nico, 2011, p. 21
 • Menuț Maximinian, Vremea Sintagmelor, Editura Karuna, 2012, p. 106
 • Silviu Guga, Guvernat de memorii, Editura Cenaclul de la Păltiniș, Sibiu, 2013, pp. 124, 125
 • Literatura română. Dicționarul autorilor români contemporani, coordonator Alina Kristinka, Editura Arial, Ploiești, 2013, p. 156.
 • Județul Hunedoara: monografie, volumul V, Personalități Hunedorene, coordonatori: Ioan Sebastian Bara, Ioachim Lazăr, Paulina Popa, Marcela Balazs, Denisa Toma, Editura Emia, Deva, 2015, p. 470.
 • Un dicționar al scriitorilor români contemporani, volumul I, coordonator Ioan Holban, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, pp. 339–348
 • Ladislau Daradici, Rezervor. Despre frumusețea imaginației poetice, Editura eLiteratura, București, 2017, pp. 117-124
 • Gabriel Hasmațuchi, Alternative culturale, Editura Techno Media, Sibiu, 2018, pp. 157-162
 • Istoria Literaturii Române Contemporane 2018. O viziune în actualitatea literară românească, coord. Gabriela Verban, Editura Verbaniana, 2018, pp. 64–71.
 • Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni, (în propria lor viziune), coordonatori: acad. Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău, Tipografia Centrală, Chișinău, 2019, pp. 575, 576.